Login

LOGiN richt zich tot jongeren van 15 tot 25 jaar.
Men kan beroep doen op LOGiN als de jongere (en de betrokkenen) vast zit in zijn/haar situatie en niet goed weet hoe die verder aan te pakken. LOGiN kan mee helpen zoeken naar de geschikte hulp of de gepaste aanpak van de situatie.
Via de module Consult+ worden adviezen aangereikt en verder opgevolgd los van het eigen aanbod van LOGiN. Bij deze module hoeft de jongere niet noodzakelijk een link hebben met Brugge. Consult+ kan verschillende vormen en uitkomsten hebben:

appeleren van de betrokkenen (vroeger of nu): versterken van wat nog mogelijk is;

in beeld brengen van een aangewezen dienst of kanaal: verbreden van de mogelijkheden ;

aansporen cliëntoverleg te organiseren met de betrokkenen en nagaan wie de trekker kan zijn;

LOGiN neemt een actieve rol op in bovenstaande mogelijkheden door zelf tussen te komen indien dit aangewezen is;

ondersteunen van de aanmelder/betrokkenen in het omgaan met het gedrag van de jongere. Een begeleidershouding op maat installeren;

verder verkennen en meer informatie bekomen, samen uitwisselen met de aanmelder of andere betrokkenen, ... ;

wanneer bovenstaande zaken geen optie zijn, kan de instroom in de module Trajectbegeleiding van LOGiN overwogen worden.

De module Trajectbegeleiding richt zich tot jongeren die een link hebben met de Brugse regio (vb.: de jongere woont, gaat naar school, of krijgt ondersteuning van een voorziening in Brugge).
Deze module wordt dus pas ingezet na het doorlopen van de Consult+. De Trajectbegeleiding in LOGiN richt zich tot jongeren die:

de vraag stellen naar coördinatie van hulp- en dienstverlening.

Jongeren met een complexe en meervoudige problematiek die zich op verschillende levensdomeinen manifesteert, komen in contact met verschillende voorzieningen en bijgevolg verschillende hulp- en dienstverleners. Er is nood aan coördinatie van deze hulp- en dienstverlening aan de jongere. Deze nood kan niet ingevuld worden door de aanwezige partners in het netwerk.

een heel complexe hulpvraag hebben.

Er is onduidelijkheid over waar de jongere terecht kan met zijn/haar vraag, omdat het gevraagde aanbod niet voorhanden is of lijkt te zijn, of omdat er mogelijke tegenindicaties zijn. Er is nood aan het uitzuiveren van de hulpvraag en het onderhandelen met het aanbod. Het gaat om zeer complexe vragen die heel wat verkenning vereisen.

geen toegang tot de hulp- en dienstverlening vinden.

Deze jongeren zijn het vertrouwen in de hulp- en dienstverlening kwijt, vaak omwille van voorgaande negatieve ervaringen. De jongere legt moeilijk contact met hulp- of dienstverlening, maar toegang lijkt noodzakelijk om de situatie verder aan te pakken. De aanwezigheid van een vertrouwensfiguur die het traject verder opvolgt, lijkt hierbij een vereiste.

De doelgroep van LOGiN betreft dus jongeren, maar deze worden omvat door een systeem: het gezin of de voorziening waar men leeft, vrienden en kennissen, hulp- en dienstverleners,… De jongere staat centraal, maar daarnaast is er ook oog voor het volledige cliëntsysteem.